Skip to main content

Vergoedingen

Een behandeling in onze praktijk wordt door uw verzekeraar vergoed als u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Onze praktijk heeft contracten afgesloten met zo goed als alle verzekeraars. Wij declareren rechtstreeks naar uw verzekeraar. Voor behandeling heeft u geen verwijzing meer nodig van uw arts of specialist. De praktijk is direct toegankelijk. 

Indien u niet (of onvoldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven per 1 januari 2024 in onze praktijken.

Verrichtingscode

Omschrijving

 

Tarief

1000

Behandeling  fysiotherapie  (ook wel zitting genoemd)

 

41,50

1001

Behandeling  fysiotherapie aan huis

 

52,00

1002

Behandeling  fysiotherapie in richting

 

45,50

1004

Behandeling  fysiotherapie op de werkplek

 

52,00

1100

Behandeling  kinderfysiotherapie

 

52,00

1101

Behandeling  kinderfysiotherapie aan huis

 

62,00

1102

Behandeling kinderfysiotherapie in inrichting

 

56,00

1103

Instructies ouders patiënt kinderfysiotherapie

 

52,00

1105

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

 

35,00

1200

Behandeling  manuele therapie

 

52,00

1201

Behandeling  manuele therapie aan huis

 

62,00

1202

Behandeling  manuele therapie in inrichting

 

56,00

1316

Groepsbehandeling fysiotherapie 2 personen

 

41,50

1317

Groepsbehandeling fysiotherapie 3 personen

 

30,00

1318

Groepsbehandeling fysiotherapie 4 personen

 

25,50

1319

Groepsbehandeling fysiotherapie 5 tot 10 personen

 

23,50

1400

Consult (eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek)

 

62,50

1401

Consult aan huis

 

72,50

1402

Consult in inrichting

 

66,50

1500

Behandeling  oedeemtherapie

 

52,00

1501

Behandeling  oedeemtherapie aan huis

 

62,50

1502

Behandeling  oedeemtherapie in inrichting

 

56,00

1750

Behandeling  psychosomatische fysiotherapie

 

52,00

1751

Behandeling  psychosomatische fysiotherapie aan huis

 

62,50

1900

Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie

Ex btw

35,00

1901

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie

Ex btw

70,00

1700

Lange Behandeling fysiotherapie

 

52,00

1701

Lange Behandeling fysiotherapie aan huis

 

62,50

1702

Lange Behandeling fysiotherapie in inrichting

 

56,00

1775

Behandeling geriatrie

 

52,00

1776

Behandeling geriatrie aan huis

 

62,00

1864

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie

 

62,50

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

 

49,50

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

 

62,50

1872

Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting

 

53,50

1920

Telefonisch consult

 

17,50

2000

Niet nagekomen afspraak

 

30,00

 

Letsenschadetraject

Als u het slachtoffer bent geworden van een (verkeers)ongeval, veroorzaakt door iemand anders, dan gaat u er wellicht vanuit dat de aansprakelijke verzekeraar onmiddellijk al uw schade vergoedt. Dat is helaas lang niet altijd het geval. FysioTwente is in geen geval verantwoordelijk hiervoor. Wij vragen u dan ook vriendelijk de nota’s zelf te betalen en eventueel daarna een voorschot bij het letselschadebureau te vragen.