Skip to main content

Tens

Fysiotherapeute

Tens

(Chronische) pijn is een helaas steeds meer voorkomend verschijnsel. Uiteraard is het verhelpen van de oorzaak ervan de beste optie. Soms is de oorzaak niet vast te stellen, of de behandelend arts/specialist/therapeut heeft niet de mogelijkheid om de oorzaak aan te pakken en de pijn te verhelpen. Dan is pijnbestrijding een logische keuze. Hierin zijn tal van therapiemogelijkheden afgestemd op de specifieke situatie. Naast pijnstillende medi­cijnen of fysiotherapie/revalidatie zijn meer invasie­ve ingrepen mogelijk.

Sinds tientallen jaren is TENS een goede behandeling. TENS is de afkorting van Transcutane Elektro Neuro Sti­mulatie en betekent het elektrisch stimuleren van de zenuw door middel van een zelfklevende elektrode. Het wordt voor zowel chronische als acute pijn ingezet.

INDICATIES VOOR TENS

Alle vormen van (chronische) pijn, migraine, clusterhoofdpijn, polyneuropathie.


CONTRA-INDICATIES VOOR TENS ZIJN

  • patiënten met een elektronisch implantaat
  • patiënten met ernstige hartritmestoornissen en ernstige cardiale bloedsomloop insufficiëntie
  • zwangerschap
  • patiënten met epilepsie


TENS IN DE PRAKTIJK

Meestal wordt TENS in combinatie met andere pijntherapieën toegepast. TENS therapie wordt gegeven met een apparaatje zo groot als een mobiele telefoon, waarop 1 of 2 kabeltjes aan­gesloten zijn, die weer verbonden zijn met zelfklevende huid-elektroden. Via deze elektroden worden pulserende stroompjes toegediend en dat heeft een pijn dempende werking. TENS wordt vanuit het basispakket vergoed.


HOE KAN IK TENS AANVRAGEN?

Voordat TENS definitief wordt aangevraagd is het nodig om het eerst uit te proberen. Belangrijk is de begeleiding en de uit­leg door de fysiotherapeut om zo goed mogelijk resultaat te hebben. TENS is één van de weinige therapieën, die pas wordt aangevraagd bij (en vergoed door) uw zorgverzekeraar, als gebleken is dat het ook echt helpt.

Ga naar de website van Schwa Medico.