bel direct Maak direct een afspraak

Openingstijden: Maandag 08.00 - 20.00 uur | Dinsdag 08.00 - 20.00 uur | Woensdag 08.00 - 18.00 uur | Donderdag 08.00 - 18.00 uur | Vrijdag 08.00 - 18.00 uur | Zaterdag 09.00 - 12.00 uurMaak een afspraak

Arbeidsfysiotherapie

ArbeidsfysioArbeidsfysiotherapie is een speciale vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden. Gezonde en gemotiveerde werknemers, dat is de wens van elke werkgever. Toch vallen werknemers regelmatig uit. Werkdruk, arbeidsomstandigheden, werksfeer, conflicten, spanningen, het kunnen allemaal oorzaken zijn van gezondheidsklachten. En dat is vervelend voor werknemers, maar ook voor een werkgever. Niet in de laatste plaats vanwege de financiële risico’s 

Welke werkzaamheden verricht een arbeidsfysiotherapeut?
Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij wordt gelet op de werkgerelateerde problematiek, maar ook op de werkrelevante problematiek (problemen die niets met de werkzaamheden te maken hebben maar toch ziekteverzuim geven). Zo zal bijvoorbeeld een polsfractuur die ontstaan is tijdens het sporten, een administratief medewerker belemmeren in de uitvoering van zijn of haar werk.

Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld en samen met de werknemer doorlopen. Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op het werk. 

Wanneer naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een regulier fysiotherapeut?
Het feit dat werknemers verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk, is een belangrijk onderwerp binnen bedrijven en organisaties. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van klachten. Veel klachten zijn echter werkgerelateerde of werkrelevant en dus van invloed op de prestaties van een werknemer. Het verschil tussen de reguliere fysiotherapeut en de arbeidsfysiotherapeut is dat de eerste in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de patiënt/werknemer. De arbeidsfysiotherapeut daartegen is ook actief betrokken bij en op de werkvloer van de individuele medewerker. De arbeidsfysiotherapeutische aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag en de werkomgeving. 

De werkgever (en/of casemanager/bedrijfsarts), werknemer en arbeidsfysiotherapeut proberen samen een oplossing te vinden bij werkrelevante gezondheidsproblemen om verzuim te verminderen en te voorkomen.

De wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat werkgevers en werknemers zich bij verzuim optimaal in moeten spannen om een spoedige terugkeer naar de werkplek te bewerkstelligen. Bij (dreigend) verzuim door klachten, kan de arbeidsfysiotherapeut daarin een belangrijke rol spelen. Gezond werk heeft dus voordelen, voor zowel de werknemers als voor de werkgever. 

Maatwerk op de werkplek

 • Arbeidsfysiotherapeutische spreekuren binnen bedrijven
 • Uitvoering interventieplan (of deeltraject)
 • Preventieve projecten (voorlichting, instructie en training) zoals:
  • Tiltrainingen / zittrainingen
  • Cans / rsi preventie programma’s
  • Werkplekinrichting
  • Instructie on the job
 • Ondersteuning werkgever en werknemer bij reïntegratie in het arbeidsproces
 • Ondersteuning van de preventiemedewerker in al zijn taken, onder andere het uitvoeren van de Risico Inventarisatie &Evaluatie (RI&E).
 • Advisering met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werkplekken en herontwerpen van bestaande werkplekken, met als doel het voorkomen van aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat

De arbeidsfysiotherapeut diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het houdings- en bewegingssysteem in relatie tot arbeid. Er wordt een maatwerk advies gegeven in de vorm van een onderzoeksrapport, voor zowel de werknemers; de werkgever; en de bedrijfsarts, ten aanzien van het (psycho)motorisch gedrag van de werknemers binnen hun werkomgeving. 

Er zal een duidelijke en transparante informatievoorziening naar alle betrokken partijen zijn. Een interventie vindt (over het algemeen) binnen vier werkdagen plaats. Binnen drie werkdagen na de interventie volgt een onderzoeksrapport. 

Doelgroep

 • Werknemers die verzuimen of dreigen te verzuimen, door arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat
 • Werkgevers en werknemers zonder klachten preventief instrueren ten aanzien van factoren tijdens het werk, die op den duur klachten kunnen veroorzaken
 • Werkgevers de preventie van werkgerelateerde aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat onder de aandacht brengen
 • Bedrijven waar vakbekwame ondersteuning nodig is, op het gebied van het arbo-beleid, de taken van de preventiemedewerker enzovoort

Waarom is een arbeidsfysiotherapeut interssant voor werkgevers/opdrachtgevers?

 • Verzuimbeheersing
 • Lagere kosten door besparing op ziektegelduitkeringen
 • Lagere kosten door minder inzet extra personeel
 • Meer rust in het bedrijf
 • Verhoogde arbeidsvreugde, verhoogde productiviteit en bedrijfscontinuïteit
 • Grotere tevredenheid van de werknemers over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

Uw therapeut(en)

Deel dit artikel

Contact


053-4322100

U kunt telefonisch een afspraak maken. Bij voorkeur tussen 08.00 - 14.00 uur.
U kunt ook via e-mail info@fysiotwente.nl een afspraak maken.

Openingstijden:

Maandag 08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 07.30 - 20.00 uur
Woensdag 07.30 - 18.00 uur
Donderdag      08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 07.30 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 12.00 uur