bel direct Maak direct een afspraak

Openingstijden: Maandag 08.00 - 20.00 uur | Dinsdag 08.00 - 20.00 uur | Woensdag 08.00 - 18.00 uur | Donderdag 08.00 - 18.00 uur | Vrijdag 08.00 - 18.00 uur | Zaterdag 09.00 - 12.00 uurMaak een afspraak

Kinderfysiotherapie

KInder

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie dat zich richt op kinderen van 0 tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te spelen en te bewegen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek onopgemerkt.

Maar bij sommige kinderen is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend en verloopt de ontwikkeling afwijkend of vertraagd. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door omgevingsfactoren. Hierdoor kan het zijn dat kinderen te weinig motorische ervaringen opdoen. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren. Ook kan het zijn dat ze moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen oven de hulpvraag en gaan de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en observatie en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met aandoening, leeftijd, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en anderen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn eigen omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Bij zuigelingen zal de behandeling in de meeste gevallen aan huis plaatsvinden. Er zullen veel hantering- en speladviezen aan de ouders worden gegeven waardoor ze de behandeling bij de dagelijkse verzorging kunnen betrekken. Voorbeelden van indicaties bij baby en peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, evt. gecombineerd met een afgeplat of scheef hoofdje
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Pre- dysmature baby (te vroeg geboren)
 • Plexus bragialis laesie t.g.v. de bevalling Ect.

Voorbeelden van indicaties bij het opgroeiende kind: 

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen, die invloed hebben op de motoriek
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Afwijkend looppatroon
 • Sensomotorische problemen
 • ADHD / DCD
 • Schrijfproblemen
 • Sportblessures
 • Houdingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Lagere of hogere spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Ademhalingsproblemen

Uw therapeut(en)

 • Marceline Gerritsen | Kinderfysiotherapie i.o.
 

Deel dit artikel

Contact


053-4322100

U kunt telefonisch een afspraak maken. Bij voorkeur tussen 08.00 - 14.00 uur.
U kunt ook via e-mail info@fysiotwente.nl een afspraak maken.

Openingstijden:

Maandag 08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 07.30 - 20.00 uur
Woensdag 07.30 - 18.00 uur
Donderdag      08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 07.30 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 12.00 uur